CNC Verpanen

Zusterbedrijf CNCVerspanen

🇳🇱 Deze week is OWM, samen met leverancier en zusterbedrijf CNC Verspanen op bezoek geweest bij een Aluminium hogedrukgieterij. Met het doel om de kennis en inzichten in productiemethodes te verruimen is dit bezoek gepland. Na het bezoek is gebleken dat het gieten van Aluminium vaker toepasbaar is in onze ontwerpen dan wij van tevoren dachten! 💪🏻#Doelgeslaagd #Aluminium #pedeo

🇬🇧 This week OWM, together with its supplier and sister company CNC Verspanen, visited a company for high pressure casting of Aluminum. This visit was planned with the aim of broadening the knowledge and insights into production methods. After the visit it appeared that casting Aluminum is more often applicable in our designs than we thought before! 💪🏻#GoalAchieved #Aluminum #pedeo